Utwórz konto lub zaloguj się:
    
polishRussianEnglishDeutsch
mój koszyk : ilość: 0  |  wartość: 0,00 zł
 
 
Opinie o sklepiedystrybucja
Biuro Serwis
 
Regulamin
drukuj

Sklep internetowy, działający pod adresem www.biuro-serwis.eu, prowadzony jest przez producenta mebli biurowych, występującego w obrocie gospodarczym pod firmą:

Biuro-Serwis Sylwester Pawłow z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Krakowskiej 14, 15-875 Białystok

NIP: 542-010-44-30, REGON: 002349250. Wpis w ewidencji działalności gospodarczej: Urząd Miejski w Białymstoku - numer ewidencyj 11482.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie podmiotom gospodarczym (posiadającym nr NIP i REGON), nie mają więc tu zastosowania przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dn. 24 czerwca 2014 r., poz 827). Klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zapraszamy do robienia zakupów w naszym salonie w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92/1 lub skorzystania z sieci dystrybutorów na terenie kraju.

 

 

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie produkty oferowane poprzez sklep internetowy są fabrycznie nowe i objęte naszą gwarancją.

2. Ceny podawane przy wszystkich towarach wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena podana dla danego towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty

4. .Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Dlatego też złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przystąpieniem Klienta do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.


Składanie zamówień, termin realizacji i płatność

1. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez e-mail lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego zamówienia istnieje możliwość dodatkowych ustaleń telefonicznych bądź mailowych z Klientem.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w sytuacji gdy podane przez Klienta dane są błędne, nieprawdziwe bądź budzą wątpliwości co do ich prawidłowości

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu całej należności za zamówiony towar na rachunek bankowy lub do kasy sklepu.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Może być wysłana do klienta razem z przesyłką towaru lub oddzielnie pocztą w terminie 7 dni od jej dostarczenia.

7. Przy każdym towarze podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia, który jest określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu wpływu całej należności za zamówiony towar do chwili jego wysłania do klienta. Jeśli zamówienie składa się z towarów o różnym czasie realizacji, to zostanie ono zrealizowane według najdłuższego z podanych. Przy tym należy dodatkowo uwzględnić czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez kuriera, który wynosi zwykle 2 dni robocze.

8. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany do momentu przyjęcia go do realizacji przez sklep.


Dostawa i koszt

1. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym, na adres umieszczony w zamówieniu. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski. Kupujący jest zobowiązany do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.

2. Koszt przesyłki pokrywa klient. Ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów koszt transportu podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

3. Zaleca się, by klient  dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, zaleca się by Klient sporządził wraz z kurierem/listonoszem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep.

4. Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu.

5. Jeśli firma kurierska nie będzie w stanie dostarczyć przesyłki z przyczyn od siebie niezależnych (np. w ciągu 2 kolejnych dni nie zastanie klienta w ustalonym miejscu dostawy) to kolejny raz przesyłka jest wysyłana na koszt klienta na podstawie faktury wystawionej przez firmę kurierską.


Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje wymagają formy pisemnej.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu mebli faktura VAT lub karta gwarancyjna dołączona do towaru.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Prezentowane w sklepie kolory towarów i ich wykończeń mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Jednak nie może to być podstawą reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.


Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu.

2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą Biuro-Serwis Sylwester Pawłow a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym.

5. Składając zamówienie klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Sklep Internetowy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim zarejestrowanym klientom możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z bazy. Sklep wykorzystuje dane tylko dla własnych potrzeb i nie są one udostępniane innym podmiotom.

 

 Obowiązuje od 24.12.2014 r.